Vụ nhân viên ghi chỉ số nước bị chó cắn, đánh bể đầu: Con chó đã từng cắn người

Vụ nhân viên ghi chỉ số nước bị chó cắn, đánh bể đầu: Con chó đã từng cắn người

TP.HCM: Đi ghi chỉ số nước, nam nhân viên bị chó cắn rồi bị chủ chó đánh bị thương

TP.HCM: Đi ghi chỉ số nước, nam nhân viên bị chó cắn rồi bị chủ chó đánh bị thương

Làm rõ vụ nhân viên đi ghi số nước đã bị chó cắn còn bị chủ nhà đánh vỡ đầu

Làm rõ vụ nhân viên đi ghi số nước đã bị chó cắn còn bị chủ nhà đánh vỡ đầu

Nhân viên ghi chỉ số nước bị chó cắn, còn bị nam thanh niên dùng đá đánh bể đầu ở Sài Gòn

Nhân viên ghi chỉ số nước bị chó cắn, còn bị nam thanh niên dùng đá đánh bể đầu ở Sài Gòn

Đi ghi số nước, nam nhân viên bị chó cắn, còn bị chủ nhà đập vỡ đầu

Đi ghi số nước, nam nhân viên bị chó cắn, còn bị chủ nhà đập vỡ đầu

Nhân viên ghi số nước bị chó cắn, chủ chó đánh vỡ đầu

Nhân viên ghi số nước bị chó cắn, chủ chó đánh vỡ đầu