Bình Dương: Nam thanh niên tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông tại bãi đất trống

Bình Dương: Nam thanh niên tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông tại bãi đất trống

Người đàn ông nhặt ve chai ở Bình Dương chết bất thường

Người đàn ông nhặt ve chai ở Bình Dương chết bất thường

Hoảng hồn phát hiện người đàn ông chết bất thường tại bãi đất trống

Hoảng hồn phát hiện người đàn ông chết bất thường tại bãi đất trống

Phát hiện người đàn ông chết bất thường trong bãi đất trống

Phát hiện người đàn ông chết bất thường trong bãi đất trống

Người đàn ông chết bất thường trong bãi đất trống

Người đàn ông chết bất thường trong bãi đất trống

Mất lái, ô tô 7 chỗ tông hàng loạt xe máy khiến 4 người thương vong

Mất lái, ô tô 7 chỗ tông hàng loạt xe máy khiến 4 người thương vong

Xe máy đối đầu, 2 người thương vong

Xe máy đối dầu tại khúc cua tử thần, thanh niên chết thảm