Xả thải ra sông, công ty Đường Bình Định bị phạt 1,9 tỷ đồng

Xả thải ra sông, công ty Đường Bình Định bị phạt 1,9 tỷ đồng

Người trồng mía Bình Định 'cầu cứu' nhà máy đường An Khê

Người trồng mía Bình Định 'cầu cứu' nhà máy đường An Khê

BISUCO xin hoạt động đến hết niên vụ 2017 - 2018

BISUCO xin hoạt động đến hết niên vụ 2017 - 2018

Phớt lờ khắc phục ô nhiễm, Công ty đường Bình Định bị tỉnh 'tuýt còi' hoạt động

Phớt lờ khắc phục ô nhiễm, Công ty đường Bình Định bị tỉnh 'tuýt còi' hoạt động

Nhà máy lao đao, nông dân khốn đốn

Nhà máy lao đao, nông dân khốn đốn

Nhà máy đường Bình Định được hoạt động thử nghiệm trước niên vụ mới

Nhà máy đường Bình Định được hoạt động thử nghiệm trước niên vụ mới

'Đóng cửa' giữ môi trường

'Đóng cửa' giữ môi trường