Nối dài Con đường gốm sứ về phía cầu Nhật Tân

Nối dài Con đường gốm sứ về phía cầu Nhật Tân

Đoạn tranh gốm ghi dấu ấn nét đẹp văn hóa, kiến trúc và thiên nhiên tiêu biểu của Đài Loan vừa được khánh...
Truy tìm những kẻ bôi bẩn lên con đường hơn 300 tỷ đồng ở Hà Nội

Truy tìm những kẻ bôi bẩn lên con đường hơn 300 tỷ đồng ở Hà Nội

Đường hơn 300 tỷ đồng ở Hà Nội bị vẽ bậy: Xóa đến đâu lại bị bôi bẩn đến đó

Đường hơn 300 tỷ đồng ở Hà Nội bị vẽ bậy: Xóa đến đâu lại bị bôi bẩn đến đó

Xóa những hình vẽ bôi bẩn lên con đường hơn 300 tỷ đồng ở Hà Nội

Xóa những hình vẽ bôi bẩn lên con đường hơn 300 tỷ đồng ở Hà Nội

Bắt được người vẽ bậy trên đường đê Nghi Tàm

Bắt được người vẽ bậy trên đường đê Nghi Tàm

Lộ hình ảnh những kẻ bôi bẩn lên con đường hơn 300 tỷ đồng ở Hà Nội

Lộ hình ảnh những kẻ bôi bẩn lên con đường hơn 300 tỷ đồng ở Hà Nội

Thêm tranh gốm trên Con đường gốm sứ ven sông Hồng

Đường đê Nghi Tàm sau nâng cấp bị Graffiti bôi bẩn

Con đường hơn 300 tỷ đồng ở Hà Nội bị bôi bẩn

Con đường hơn 300 tỷ đồng ở Hà Nội bị bôi bẩn