Bắt quả tang xe chở 6.000 lít dầu ăn đã sử dụng đi Bình Dương tái chế

Bắt quả tang xe chở 6.000 lít dầu ăn đã sử dụng đi Bình Dương tái chế

Bắt giữ hơn 6.000 lít dầu ăn đã qua sử dụng trên đường đi tái chế

Bắt giữ hơn 6.000 lít dầu ăn đã qua sử dụng trên đường đi tái chế

Phát hiện xử lý hơn 6.000 lít dầu ăn đã qua sử dụng

Phát hiện xử lý hơn 6.000 lít dầu ăn đã qua sử dụng

Bắt hàng ngàn lít dầu ăn 'bẩn' đang trên đường đi tiêu thụ

Bắt hàng ngàn lít dầu ăn 'bẩn' đang trên đường đi tiêu thụ

Thu gom hàng ngàn lít dầu ăn qua sử dụng đưa đi tiêu thụ

Thu gom hàng ngàn lít dầu ăn qua sử dụng đưa đi tiêu thụ

Bắt xe tải chở 6.000 lít dầu ăn đã qua sử dụng trên đường đi tiêu thụ

Bắt xe tải chở 6.000 lít dầu ăn đã qua sử dụng trên đường đi tiêu thụ

6 ngàn lít dầu ăn 'bẩn' suýt tuồn xuống Bình Dương

6 ngàn lít dầu ăn 'bẩn' suýt tuồn xuống Bình Dương

Hơn 6.000 lít dầu ăn loại thải sắp tuồn ra thị trường

Hơn 6.000 lít dầu ăn loại thải sắp tuồn ra thị trường