Trăn trở từ một số dự án giao thông trọng điểm tại các khu công nghiệp, khu kinh tế

Trăn trở từ một số dự án giao thông trọng điểm tại các khu công nghiệp, khu kinh tế

Cần sớm giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Lý, thôn Đại Thủy, xã Trúc Lâm (Tĩnh Gia)

Cần sớm giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Lý, thôn Đại Thủy, xã Trúc Lâm (Tĩnh Gia)

Phối hợp giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình

Phối hợp giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình

Thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh

Thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh

Huyện Tĩnh Gia tập trung giải phóng mặt bằng các dự án

Huyện Tĩnh Gia tập trung giải phóng mặt bằng các dự án

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp bằng vốn ngân sách Nhà nước

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp bằng vốn ngân sách Nhà nước

Ì ạch hai dự án giao thông quan trọng tại Khu Kinh tế Nghi Sơn