Trốn trạm BOT, hàng nghìn ô tô lớn nhỏ cày nát đường đê

Trốn trạm BOT, hàng nghìn ô tô lớn nhỏ cày nát đường đê

Trốn trạm BOT, hàng nghìn ô tô lớn nhỏ cày nát đường đê

Trốn trạm BOT, hàng nghìn ô tô lớn nhỏ cày nát đường đê

Hà Nội: Tai nạn xe máy chết người, vì sao không khởi tố?

Hà Nội: Tai nạn xe máy chết người, vì sao không khởi tố?

Hà Nội điều chỉnh hệ số bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại Dự án xây dựng đường đê tả Đuống

Hà Nội điều chỉnh hệ số bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại Dự án xây dựng đường đê tả Đuống

Điều chỉnh bồi thường GPMB Dự án xây dựng đường đê tả Đuống

Điều chỉnh bồi thường GPMB Dự án xây dựng đường đê tả Đuống

Hàng nghìn xe 'né' trạm thu phí, đê sông Đuống quá tải, BOT 38 thất thu nặng

Hàng nghìn xe 'né' trạm thu phí, đê sông Đuống quá tải, BOT 38 thất thu nặng

Clip: Hàng ngàn xe trốn trạm BOT Quốc lộ 38, băm nát đường đê sông Đuống