Nghệ An khởi công khu công nghiệp quy mô 1 tỉ đô la Mỹ

Nghệ An khởi công khu công nghiệp quy mô 1 tỉ đô la Mỹ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các nhà đầu tư tại Nghệ An

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các nhà đầu tư tại Nghệ An

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự lễ khởi công dự án khu công nghiệp 1 tỷ USD

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự lễ khởi công dự án khu công nghiệp 1 tỷ USD

Nghệ An khởi công dự án khu công nghiệp tỷ đô

Nghệ An khởi công dự án khu công nghiệp tỷ đô

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự khởi công dự án tỷ đô tại Nghệ An

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự khởi công dự án tỷ đô tại Nghệ An

Khởi công Dự án Khu công nghiệp WHA Hemaraj

Khởi công Dự án Khu công nghiệp WHA Hemaraj

Nghệ An khởi công dự án khu công nghiệp tỷ đô

Nghệ An khởi công dự án khu công nghiệp tỷ đô

Nghệ An có thêm một khu công nghiệp mới

Nghệ An có thêm một khu công nghiệp mới

Thủ tướng tham dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Mậu Tuất tại Nghệ An

Thủ tướng tham dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Mậu Tuất tại Nghệ An

Đồng thuận trong triển khai dự án Khu công nghiệp Hemaraj

Đồng thuận trong triển khai dự án Khu công nghiệp Hemaraj

Hơn 1.000 hộ dân ký nhận hồ sơ đền bù, nhường đất cho KCN Hemaraj

Hơn 1.000 hộ dân ký nhận hồ sơ đền bù, nhường đất cho KCN Hemaraj

Hơn 1.000 hộ dân ký nhận hồ sơ đền bù, nhường đất cho KCN Hemaraj

Hơn 1.000 hộ dân ký nhận hồ sơ đền bù, nhường đất cho KCN Hemaraj

Tập đoàn Thái Lan sắp xây khu công nghiệp tỷ đô tại Nghệ An

Tập đoàn Thái Lan sắp xây khu công nghiệp tỷ đô tại Nghệ An

Hemaraj (Thái Lan) sắp xây khu công nghiệp tỷ đô tại Nghệ An

Hemaraj (Thái Lan) sắp xây khu công nghiệp tỷ đô tại Nghệ An