Đâu chỉ tiêu đề, MV 'Như lời đồn' gây tranh cãi vì điều này

Đâu chỉ tiêu đề, MV 'Như lời đồn' gây tranh cãi vì điều này

Chưa cần tới tiêu đề dễ gợi liên tưởng đến những từ ngữ tế nhị, MV 'Như lời đồn' của Bảo Anh còn gây tranh...