Lạc giữa cõi trần

Lạc giữa cõi trần

Ngư Anh đang hì hụi buộc lại đống sách báo cũ trong phòng làm việc thì chiếc điện thoại di động bỗng réo...