Hàng nghìn công nhân tiếp tục đội mưa ngừng việc tập thể

Hàng nghìn công nhân tiếp tục đội mưa ngừng việc tập thể

Công nhân Công ty TNHH Ivory Việt Nam tiếp tục đình công

Công nhân Công ty TNHH Ivory Việt Nam tiếp tục đình công

Bị ép tăng ca, 3.000 công nhân may đình công

Bị ép tăng ca, 3.000 công nhân may đình công

Bị ép tăng ca, 3.000 công nhân may đình công

Bị ép tăng ca, 3.000 công nhân may đình công

Công nhân Cty TNHH Ivory Việt Nam tiếp tục ngừng việc, đòi quyền lợi

Công nhân Cty TNHH Ivory Việt Nam tiếp tục ngừng việc, đòi quyền lợi

Thanh Hóa: Hàng nghìn công nhân đình công đòi quyền lợi

Thanh Hóa: Hàng nghìn công nhân đình công đòi quyền lợi

Thanh Hóa: Sau đình công, hàng nghìn công nhân đã đi làm trở lại

Thanh Hóa: Sau đình công, hàng nghìn công nhân đã đi làm trở lại

Thanh Hóa: Hàng nghìn công nhân đình công đòi quyền lợi

Thanh Hóa: Hàng nghìn công nhân đình công đòi quyền lợi

Lương thưởng thấp, hàng nghìn công nhân đình công

Lương thưởng thấp, hàng nghìn công nhân đình công

Lương thưởng thấp, hàng nghìn công nhân đình công

Lương thưởng thấp, hàng nghìn công nhân đình công

Định đoạt số phận hai nhà máy thép tại Đà Nẵng

Định đoạt số phận hai nhà máy thép tại Đà Nẵng

Tòa làm khó người lao động?

Tòa làm khó người lao động?

Gần 4.000 công nhân đình công đòi quyền lợi

Gần 4.000 công nhân đình công đòi quyền lợi