Thật khó, nhưng tôi sẽ khiến vợ tin thêm lần nữa

Thật khó, nhưng tôi sẽ khiến vợ tin thêm lần nữa

Tôi sai, khi đã ngoại tình, phản bội lại cô ấy sau 8 năm ly hôn. Bây giờ, cô ấy không còn tin tôi nữa,...