Mưa lớn gây ngập cục bộ tại huyện vùng sâu M'Đrắk, Đắk Lắk

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại huyện vùng sâu M'Đrắk, Đắk Lắk

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện M'Đrắk, Đắk Lắk Hòa Quang Khiêm cho biết, mưa lớn từ ngày 14 đến sáng 16/12...