Nhiều tuyến đường ở Bắc Giang vẫn bị chia cắt, thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng

Nhiều tuyến đường ở Bắc Giang vẫn bị chia cắt, thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn còn hàng chục điểm bị ngập úng, chia cắt cục bộ, người dân chưa...