Lễ hội ánh sáng Diwali khác lạ trong đại dịch COVID-19 tại Ấn Độ

Lễ hội ánh sáng Diwali khác lạ trong đại dịch COVID-19 tại Ấn Độ

Lễ hội ánh sáng (Diwali) được coi lễ hội truyền thống quan trọng nhất của người Hindu tại Ấn Độ. Khác với...
Chip làm từ phân bò của Ấn Độ sẽ giảm đáng kể bức xạ từ điện thoại

Chip làm từ phân bò của Ấn Độ sẽ giảm đáng kể bức xạ từ điện thoại

Không gian trưng bày Cách mạng Tháng Tám ở Bảo tàng Quảng Ninh

Không gian trưng bày Cách mạng Tháng Tám ở Bảo tàng Quảng Ninh

Công ty CP Than Hà Lầm đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Công ty CP Than Hà Lầm đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Khai mạc trưng bày chủ đề 'Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân'

Khai mạc trưng bày chủ đề 'Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân'

Trưng bày nhiều tài liệu, hiện vật quý về Bác Hồ với công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam

Trưng bày nhiều tài liệu, hiện vật quý về Bác Hồ với công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam

Những hình ảnh đặc biệt về 'Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam'

Những hình ảnh đặc biệt về 'Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam'

Đèn đất - Hiện vật quý về đời sống thợ mỏ xưa

Đèn đất - Hiện vật quý về đời sống thợ mỏ xưa