Yêu người trẻ có gì hay, yêu người già có gì hay?

Yêu người trẻ có gì hay, yêu người già có gì hay?

Yêu trai trẻ thì vui nhưng... chênh vênh; yêu trai già thì được chiều nhưng... chán. Yêu trai già thì ổn...