Ý nghĩa đặc biệt từ Chiến thắng Đồng Xoài

Ý nghĩa đặc biệt từ Chiến thắng Đồng Xoài

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thắng lợi của Chiến dịch Đồng Xoài (từ tháng 5 đến 7-1965) không...