3 dấu ấn đặc biệt tại Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Tĩnh

3 dấu ấn đặc biệt tại Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Tĩnh

Làng ca trù

Làng ca trù

Đêm đi hát Ả đào độc nhất vô nhị khiến người thiên cổ cũng nhỏm dậy

Đêm đi hát Ả đào độc nhất vô nhị khiến người thiên cổ cũng nhỏm dậy

Nghệ nhân ca trù Bạch Vân: Nỗi lòng đào nương

Nghệ nhân ca trù Bạch Vân: Nỗi lòng đào nương

Người giữ nhịp ca trù Thượng Mỗ

Người giữ nhịp ca trù Thượng Mỗ

Nằm nhà đọc sách chơi

Nằm nhà đọc sách chơi

Bảo tồn, phát huy nghệ thuật cải lương trong thời kỳ mới

Bảo tồn, phát huy nghệ thuật cải lương trong thời kỳ mới

Nỗ lực phục dựng, phát huy nghệ thuật Bài chòi ở các tỉnh miền Trung

Nỗ lực phục dựng, phát huy nghệ thuật Bài chòi ở các tỉnh miền Trung