Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ 55 học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ 55 học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc

Phạm Băng Băng mặc kín mít, được vệ sĩ hộ tống nghiêm ngặt

Phạm Băng Băng mặc kín mít, được vệ sĩ hộ tống nghiêm ngặt

Lễ khai giảng của các nước trên thế giới diễn ra như thế nào?

Lễ khai giảng của các nước trên thế giới diễn ra như thế nào?

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự khai giảng ở Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự khai giảng ở Đà Nẵng

Phó Thủ tướng dự lễ khai giảng tại ngôi trường cổ nhất Đà Nẵng

Phó Thủ tướng dự lễ khai giảng tại ngôi trường cổ nhất Đà Nẵng

Đọc và suy ngẫm Thư gửi cho học sinh của Bác Hồ

Đọc và suy ngẫm Thư gửi cho học sinh của Bác Hồ

Đọc và suy ngẫm Thư gửi cho học sinh của Bác Hồ

Đọc và suy ngẫm Thư gửi cho học sinh của Bác Hồ

Nghĩ về ngày khai giảng

Nghĩ về ngày khai giảng

Náo nức chờ tiếng trống khai trường

Ngày khai trường là ngày của các em

Ngày khai trường là ngày của các em

Không ai được phép cản trở lễ khai giảng

Trao học bổng Vallet cho các sinh viên xuất sắc

Trao học bổng Vallet cho các sinh viên xuất sắc

Bài phát biểu khai giảng của lãnh đạo địa phương ngắn gọn

Bài phát biểu khai giảng của lãnh đạo địa phương ngắn gọn

Bài phát biểu lễ khai giảng năm học mới của học sinh

Bài phát biểu lễ khai giảng năm học mới của học sinh

Tân học tinh hoa với chuyện đời: Hồi ức tuổi già

Tân học tinh hoa với chuyện đời: Hồi ức tuổi già