Khắc phục thần tốc, đường Nha Trang - Đà Lạt thông tuyến sáng 1/1

Khắc phục thần tốc, đường Nha Trang - Đà Lạt thông tuyến sáng 1/1

Miền Trung mưa lũ, miền Bắc chìm trong rét hại

Miền Trung mưa lũ, miền Bắc chìm trong rét hại

Đèo Khánh Lê nối Nha Trang- Đà Lạt sạt lở nghiêm trọng, giao thông tê liệt

Đèo Khánh Lê nối Nha Trang- Đà Lạt sạt lở nghiêm trọng, giao thông tê liệt

Đất đá sạt lở, đường Nha Trang - Đà Lạt tạm chia cắt

Đất đá sạt lở, đường Nha Trang - Đà Lạt tạm chia cắt

Sáng nay, đường Nha Trang - Đà Lạt lưu thông trở lại

Sáng nay, đường Nha Trang - Đà Lạt lưu thông trở lại

Sạt lở gây chia cắt tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt

Sạt lở gây chia cắt tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt

Đường đèo tuyến Nha Trang - Đà Lạt sạt lở hơn 1000m3

Đường đèo tuyến Nha Trang - Đà Lạt sạt lở hơn 1000m3

Thông lại tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt sau sạt lở

Thông lại tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt sau sạt lở