Bệnh viện 'trả về', cô gái trẻ ở Quảng Nam bất ngờ hồi tỉnh

Bệnh viện 'trả về', cô gái trẻ ở Quảng Nam bất ngờ hồi tỉnh

Có lẽ, tình cảm của cộng đồng đã tiếp thêm động lực cho cô gái trẻ để em có thể tiếp tục chiến đấu với tử...