Hợp tác quốc tế: Cơ hội nâng tầm sân khấu Việt

Hợp tác quốc tế: Cơ hội nâng tầm sân khấu Việt

Sự trở lại của Lê Khanh và Đức Khuê

Sự trở lại của Lê Khanh và Đức Khuê

Khán giả Thủ đô ấn tượng với kịch song ngữ Việt - Hàn

Khán giả Thủ đô ấn tượng với kịch song ngữ Việt - Hàn

Vở kịch 'Bến bờ xa lắc' chính thức trình diễn song ngữ Hàn-Việt

Vở kịch 'Bến bờ xa lắc' chính thức trình diễn song ngữ Hàn-Việt

NSND Lê Khanh hóa thân người vợ cam chịu 'nổi loạn'

NSND Lê Khanh hóa thân người vợ cam chịu 'nổi loạn'

'Bến bờ xa lắc' biểu diễn phiên bản Hàn-Việt tại Hà Nội

'Bến bờ xa lắc' biểu diễn phiên bản Hàn-Việt tại Hà Nội

Trình diễn vở 'Bến bờ xa lắc' phiên bản tiếng Việt và Hàn Quốc

Trình diễn vở 'Bến bờ xa lắc' phiên bản tiếng Việt và Hàn Quốc