Triển khai ứng dụng AI cần tầm nhìn dài hạn

Triển khai ứng dụng AI cần tầm nhìn dài hạn

Hệ thống cảnh báo chất lượng không khí tại TP.HCM

Hệ thống cảnh báo chất lượng không khí tại TP.HCM

Giải pháp xây dựng đô thị thông minh là thị trường rất lớn cho nghiên cứu khoa học

Giải pháp xây dựng đô thị thông minh là thị trường rất lớn cho nghiên cứu khoa học

Kích hoạt thị trường công nghệ đô thị thông minh

Kích hoạt thị trường công nghệ đô thị thông minh

Hội thảo khoa học Smart City 360 lần II: Gắn kết nghiên cứu khoa học với thị trường và xã hội

Hội thảo khoa học Smart City 360 lần II: Gắn kết nghiên cứu khoa học với thị trường và xã hội

Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh

Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh

Loạt tham luận không thể bỏ lỡ tại hội thảo Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh

Loạt tham luận không thể bỏ lỡ tại hội thảo Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh

Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh

Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh