Hệ thống cảnh báo chất lượng không khí tại TP.HCM

Hệ thống cảnh báo chất lượng không khí tại TP.HCM

Giải pháp xây dựng đô thị thông minh là thị trường rất lớn cho nghiên cứu khoa học

Giải pháp xây dựng đô thị thông minh là thị trường rất lớn cho nghiên cứu khoa học

Kích hoạt thị trường công nghệ đô thị thông minh

Kích hoạt thị trường công nghệ đô thị thông minh

Hội thảo khoa học Smart City 360 lần II: Gắn kết nghiên cứu khoa học với thị trường và xã hội

Hội thảo khoa học Smart City 360 lần II: Gắn kết nghiên cứu khoa học với thị trường và xã hội

Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh

Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh

Loạt tham luận không thể bỏ lỡ tại hội thảo Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh

Loạt tham luận không thể bỏ lỡ tại hội thảo Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh

Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh

Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh

Smart Saigon – chống ngập từ mạng xã hội

Smart Saigon – chống ngập từ mạng xã hội

Sinh viên ngành CNTT-VT sẵn sàng tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0

Sinh viên ngành CNTT-VT sẵn sàng tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0

Sinh viên ngành CNTT-VT sẵn sàng tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0

Sinh viên ngành CNTT-VT sẵn sàng tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0

Dự án Smart Saigon giành giải thưởng của Liên Hợp Quốc

Dự án Smart Saigon giành giải thưởng của Liên Hợp Quốc

Góc nhìn toàn cảnh về đô thị thông minh

Góc nhìn toàn cảnh về đô thị thông minh

Tìm giải pháp khoa học xây dựng đô thị thông minh

Tìm giải pháp khoa học xây dựng đô thị thông minh

Thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp trong Industry 4.0

Thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp trong Industry 4.0