Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh

Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh

Smart Saigon – chống ngập từ mạng xã hội

Smart Saigon – chống ngập từ mạng xã hội

Sinh viên ngành CNTT-VT sẵn sàng tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0

Sinh viên ngành CNTT-VT sẵn sàng tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0

Sinh viên ngành CNTT-VT sẵn sàng tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0

Sinh viên ngành CNTT-VT sẵn sàng tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0

Dự án Smart Saigon giành giải thưởng của Liên Hợp Quốc

Dự án Smart Saigon giành giải thưởng của Liên Hợp Quốc

Góc nhìn toàn cảnh về đô thị thông minh

Góc nhìn toàn cảnh về đô thị thông minh

Tìm giải pháp khoa học xây dựng đô thị thông minh

Tìm giải pháp khoa học xây dựng đô thị thông minh

Thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp trong Industry 4.0

Thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp trong Industry 4.0