Một nạn nhân trong vụ chồng tạt xăng đốt vợ đã tử vong

Một nạn nhân trong vụ chồng tạt xăng đốt vợ đã tử vong

Tạt xăng châm lửa đốt vợ, đốt chết luôn cả chủ nhà

Tạt xăng châm lửa đốt vợ, đốt chết luôn cả chủ nhà

Gia Lai: Nạn nhân 'vạ lây' trong vụ chồng tạt xăng đốt vợ, đã tử vong

Gia Lai: Nạn nhân 'vạ lây' trong vụ chồng tạt xăng đốt vợ, đã tử vong

Chủ nhà trong vụ chồng tạt xăng đốt vợ đã tử vong

Chủ nhà trong vụ chồng tạt xăng đốt vợ đã tử vong

Gia Lai: Công an vào cuộc vụ chồng tạt xăng đốt vợ cháy lan sang người khác

Gia Lai: Công an vào cuộc vụ chồng tạt xăng đốt vợ cháy lan sang người khác

Chồng tạt xăng châm lửa đốt vợ, cháy vạ sang cả người khác

Chồng tạt xăng châm lửa đốt vợ, cháy vạ sang cả người khác

Người phụ nữ bị chồng tạt xăng châm lửa đốt

Người phụ nữ bị chồng tạt xăng châm lửa đốt

Cuồng ghen, chồng tưới xăng đốt vợ và hàng xóm

Cuồng ghen, chồng tưới xăng đốt vợ và hàng xóm