Nghiêm trị thói côn đồ

Nghiêm trị thói côn đồ

Cứ ngỡ những chuyện đánh nhân viên hàng không tại sân bay hay hành hung y - bác sĩ, bệnh nhân ngay tại bệnh...