Tập trung giải pháp gỡ 'Thẻ vàng' của EC với hải sản Việt Nam

Tập trung giải pháp gỡ 'Thẻ vàng' của EC với hải sản Việt Nam

Hội nghị trực tuyến về một số nhiệm vụ và giải pháp cấp bách để khắc phục 'Thẻ vàng'

Hội nghị trực tuyến về một số nhiệm vụ và giải pháp cấp bách để khắc phục 'Thẻ vàng'

Phó Thủ tướng: Nhanh chóng có biện pháp để EC gỡ bỏ 'thẻ vàng' thủy sản

Phó Thủ tướng: Nhanh chóng có biện pháp để EC gỡ bỏ 'thẻ vàng' thủy sản

Tàu cá vi phạm IUU: Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng

Tàu cá vi phạm IUU: Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng

Hành động quyết liệt không để EC rút thẻ đỏ đối với hải sản Việt Nam

Hành động quyết liệt không để EC rút thẻ đỏ đối với hải sản Việt Nam

Tháng 1-2019, EU mới xem xét rút 'thẻ vàng' cho thủy sản Việt Nam

Tháng 1-2019, EU mới xem xét rút 'thẻ vàng' cho thủy sản Việt Nam

Tháng 1-2019, EU mới xem xét rút 'thẻ vàng' cho thủy sản Việt Nam

Tháng 1-2019, EU mới xem xét rút 'thẻ vàng' cho thủy sản Việt Nam

EC khuyến nghị Việt Nam nỗ lực hơn trong kiểm soát đánh bắt thủy sản

EC khuyến nghị Việt Nam nỗ lực hơn trong kiểm soát đánh bắt thủy sản

Tăng cường chỉ đạo thực hiện chống khai thác IUU

Tăng cường chỉ đạo thực hiện chống khai thác IUU