Đường dây nóng phòng chống thiên tai tại Quảng Nam

Đường dây nóng phòng chống thiên tai tại Quảng Nam

Dưới đây là số điện thoại đường dây nóng các địa phương tại Quảng Nam về phòng chống thiên tai để người dân...