Tìm được thi thể hai nam sinh mất tích khi tắm biển Tân Trà

Tìm được thi thể hai nam sinh mất tích khi tắm biển Tân Trà

Tìm thấy thi thể 2 em học sinh bị sóng cuốn trôi tại Đà Nẵng

Tìm thấy thi thể 2 em học sinh bị sóng cuốn trôi tại Đà Nẵng

Tìm thấy hai học sinh bị sóng cuốn mất tích

Tìm thấy hai học sinh bị sóng cuốn mất tích

Tìm thấy một trong hai học sinh tắm biển mất tích ở Đà Nẵng

Tìm thấy người còn lại bị sóng cuốn khi tắm ở vùng nguy hiểm

Tìm thấy người còn lại bị sóng cuốn khi tắm ở vùng nguy hiểm

Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể học sinh thứ 2 đuối nước khi tắm biển

Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể học sinh thứ 2 đuối nước khi tắm biển

Tìm thấy thi thể 2 học sinh bị sóng cuốn trôi ở Đà Nẵng

Tìm thấy thi thể 2 học sinh bị sóng cuốn trôi ở Đà Nẵng

Hai học sinh mất tích khi tắm biển ở Đà Nẵng, mới tìm thấy 1 thi thể

Hai học sinh mất tích khi tắm biển ở Đà Nẵng, mới tìm thấy 1 thi thể

Thi thể nam sinh đuối nước ở biển Đà Nẵng trôi dạt vào Quảng Nam

Thi thể nam sinh đuối nước ở biển Đà Nẵng trôi dạt vào Quảng Nam

2 học sinh tắm biển mất tích ở Đà Nẵng: Đã tìm được thi thể một nạn nhân

2 học sinh tắm biển mất tích ở Đà Nẵng: Đã tìm được thi thể một nạn nhân

Trắng đêm tìm các nam sinh đuối nước, bị sóng cuốn mất tích ở Đà Nẵng

Trắng đêm tìm các nam sinh đuối nước, bị sóng cuốn mất tích ở Đà Nẵng

Tìm thấy 1 thi thể học sinh bị sóng biển cuốn trôi ở Đà Nẵng

Tìm thấy 1 thi thể học sinh bị sóng biển cuốn trôi ở Đà Nẵng

Tìm thấy một thi thể học sinh mất tích trôi dạt vào vùng biển Quảng Nam

Tìm thấy một thi thể học sinh mất tích trôi dạt vào vùng biển Quảng Nam

Hai học sinh mất tích khi tắm biển, một thi thể trôi dạt vào Quảng Nam

Hai học sinh mất tích khi tắm biển, một thi thể trôi dạt vào Quảng Nam

Tắm biển ở Đà Nẵng, 2 học sinh bị đuối nước mất tích

Tắm biển ở Đà Nẵng, 2 học sinh bị đuối nước mất tích

Đà Nẵng: 2 học sinh bị mất tích khi tắm biển

Đà Nẵng: 2 học sinh bị mất tích khi tắm biển

Tiếp tục tìm kiếm học sinh mất tích trên biển

Tiếp tục tìm kiếm học sinh mất tích trên biển

2 học sinh tắm biển bị đuối nước mất tích

Tìm thấy thi thể nam sinh Đà Nẵng tại bờ biển Quảng Nam

Tìm thấy thi thể nam sinh Đà Nẵng tại bờ biển Quảng Nam

Tìm thấy thi thể một trong 2 học sinh bị sóng cuốn trôi ở Đà Nẵng

Tìm thấy thi thể một trong 2 học sinh bị sóng cuốn trôi ở Đà Nẵng

2 nam sinh mất tích khi tắm biển

2 nam sinh mất tích khi tắm biển

Đà Nẵng: Tìm kiếm 2 học sinh THPT mất tích trong lúc đang tắm biển

Đà Nẵng: Tìm kiếm 2 học sinh THPT mất tích trong lúc đang tắm biển

Sáu học sinh rủ nhau tắm biển, hai em bị nước cuốn mất tích

Sáu học sinh rủ nhau tắm biển, hai em bị nước cuốn mất tích

Hàng trăm người tìm 2 nam sinh ở Đà Nẵng mất tích khi tắm biển

Hàng trăm người tìm 2 nam sinh ở Đà Nẵng mất tích khi tắm biển

Hai học sinh bị sóng biển cuốn mất tích ở Đà Nẵng

Hai học sinh bị sóng biển cuốn mất tích ở Đà Nẵng

2 học sinh bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển

2 học sinh bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển

Đà Nẵng: 6 học sinh tắm biển, 2 em bị sóng cuốn mất tích

Đà Nẵng: 6 học sinh tắm biển, 2 em bị sóng cuốn mất tích

Đà Nẵng, chưa tìm thấy 2 học sinh mất tích khi tắm biển

Đà Nẵng, chưa tìm thấy 2 học sinh mất tích khi tắm biển

Tìm kiếm 2 học sinh bị mất tích khi tắm biển ở Đà Nẵng

Tìm kiếm 2 học sinh bị mất tích khi tắm biển ở Đà Nẵng

Hai học sinh bị sóng cuốn mất tích trên biển Đà Nẵng

Hai học sinh bị sóng cuốn mất tích trên biển Đà Nẵng

6 học sinh tắm biển Đà Nẵng, 2 em bị sóng cuốn mất tích

6 học sinh tắm biển Đà Nẵng, 2 em bị sóng cuốn mất tích