Nỗi oan được giải và bài học 'xương máu' của cô giáo dạy trẻ khuyết tật

Nỗi oan được giải và bài học 'xương máu' của cô giáo dạy trẻ khuyết tật

Những trải nghiệm 'nhớ đời' của giáo viên từng dạy trẻ tự kỷ

Những trải nghiệm 'nhớ đời' của giáo viên từng dạy trẻ tự kỷ

Tâm sự nhói lòng của cô giáo 9X nuôi ước mơ cho trẻ em khuyết tật

Tâm sự nhói lòng của cô giáo 9X nuôi ước mơ cho trẻ em khuyết tật

Tuyên dương 48 thầy cô giáo hết lòng vì học sinh khuyết tật

Tuyên dương 48 thầy cô giáo hết lòng vì học sinh khuyết tật

48 thầy cô dạy trẻ khuyết tật được tôn vinh

48 thầy cô dạy trẻ khuyết tật được tôn vinh

Tuyên dương 48 thầy, cô giáo tiêu biểu dạy học sinh khuyết tật

Tuyên dương 48 thầy, cô giáo tiêu biểu dạy học sinh khuyết tật

Dạy trẻ khuyết tật cần nhiều nỗ lực và tình yêu thương

Dạy trẻ khuyết tật cần nhiều nỗ lực và tình yêu thương

Phó Chủ tịch nước: Dạy trẻ bình thường đã khó, dạy trẻ đặc biệt càng khó hơn

Phó Chủ tịch nước: Dạy trẻ bình thường đã khó, dạy trẻ đặc biệt càng khó hơn

Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng Bằng khen cho 48 thầy cô giáo tiêu biểu dạy trẻ khuyết tật

Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng Bằng khen cho 48 thầy cô giáo tiêu biểu dạy trẻ khuyết tật

'Không có SGK nào phù hợp với chương trình mà tôi đang dạy'

'Không có SGK nào phù hợp với chương trình mà tôi đang dạy'

48 giáo viên tiêu biểu được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen

48 giáo viên tiêu biểu được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen