Trường Quốc tế Việt Úc từng dính những 'phốt' gì?

Trường Quốc tế Việt Úc từng dính những 'phốt' gì?

Mới đây, trường Dân lập Quốc tế Việt Úc bị phụ huynh tố thu tiền ăn cao hơn tiêu chuẩn, nghi bớt xén khẩu...