Thịt lợn nhập khẩu về Việt Nam có giá bao nhiêu?

Thịt lợn nhập khẩu về Việt Nam có giá bao nhiêu?

Thịt lợn nhập khẩu từ Nga trong năm nay có thể lên đến 50 nghìn tấn

Thịt lợn nhập khẩu từ Nga trong năm nay có thể lên đến 50 nghìn tấn

Thịt heo ngoại về cảng Việt Nam chỉ có 60.000 đồng/kg

Thịt heo ngoại về cảng Việt Nam chỉ có 60.000 đồng/kg

Việt Nam nhập khẩu 50.000 tấn thịt lợn từ đầu năm để tăng nguồn cung

Việt Nam nhập khẩu 50.000 tấn thịt lợn từ đầu năm để tăng nguồn cung

Thịt lợn nhập khẩu về cảng Việt Nam có giá 60.000 đồng/kg

Thịt lợn nhập khẩu về cảng Việt Nam có giá 60.000 đồng/kg

'Một cửa - một chất lượng' trong việc kiểm dịch thịt lợn nhập khẩu

'Một cửa - một chất lượng' trong việc kiểm dịch thịt lợn nhập khẩu

Thịt lợn 60 ngàn/kg, 50.000 tấn nhập cảng, Thứ trưởng đi kiểm hàng

Giá thịt heo nhập về tới cảng Việt Nam chỉ khoảng 2,55 USD/kg

Rút ngắn quy trình thủ tục kiểm tra với thịt lợn nhập khẩu

Hệ thống một cửa quốc gia thường xuyên bị lỗi