Dừng thi công, rà soát khu vực bom nổ khiến 10 căn nhà hư hại

Dừng thi công, rà soát khu vực bom nổ khiến 10 căn nhà hư hại

Bất ngờ đào trúng mìn, một người bị thương và nhiều nhà bị hư hỏng

Bất ngờ đào trúng mìn, một người bị thương và nhiều nhà bị hư hỏng

Quảng Ngãi: Rà soát toàn bộ khu vực thi công đào trúng mìn, gây nổ

Quảng Ngãi: Rà soát toàn bộ khu vực thi công đào trúng mìn, gây nổ

Bom nổ, 10 căn nhà bị hư hại

Bom nổ, 10 căn nhà bị hư hại

Quảng Ngãi: Bom phát nổ trong khu vực dân cư

Quảng Ngãi: Bom phát nổ trong khu vực dân cư

Đào trúng bom gây nổ, nhiều nhà dân hư hỏng nặng

Đào trúng bom gây nổ, nhiều nhà dân hư hỏng nặng

Xe cuốc đào đường trúng bom phát nổ, nhiều nhà dân hư hỏng

Xe cuốc đào đường trúng bom phát nổ, nhiều nhà dân hư hỏng

Quảng Ngãi: Xe xúc đào trúng mìn, một người bị thương, hàng chục ngôi nhà bị ảnh hưởng

Quảng Ngãi: Xe xúc đào trúng mìn, một người bị thương, hàng chục ngôi nhà bị ảnh hưởng

Máy xúc đào trúng mìn, một người bị thương, 10 ngôi nhà hư hỏng

Máy xúc đào trúng mìn, một người bị thương, 10 ngôi nhà hư hỏng

Máy xúc đào trúng 1 quả bom khi đang thi công

Máy xúc đào trúng 1 quả bom khi đang thi công

Bom phát nổ khi đang thi công, 1 người bị thương

Bom phát nổ khi đang thi công, 1 người bị thương

Quảng Ngãi: Nổ bom sau chiến tranh, 1 người bị thương

Quảng Ngãi: Nổ bom sau chiến tranh, 1 người bị thương

10 ngôi nhà ở Quảng Ngãi hư hỏng sau tiếng nổ lớn

10 ngôi nhà ở Quảng Ngãi hư hỏng sau tiếng nổ lớn

Xe xúc đào trúng mìn phát nổ, một người bị trọng thương

Xe xúc đào trúng mìn phát nổ, một người bị trọng thương

Nổ bom ở Quảng Ngãi khiến 1 người bị thương

Nổ bom ở Quảng Ngãi khiến 1 người bị thương

Đào đường trúng bom phát nổ, nhiều nhà dân bị hư hỏng

Đào đường trúng bom phát nổ, nhiều nhà dân bị hư hỏng

Quảng Ngãi: Xe xúc đào trúng mìn phát nổ, một người dân bị thương

Quảng Ngãi: Xe xúc đào trúng mìn phát nổ, một người dân bị thương

Quảng Ngãi: Bom phát nổ giữa khu dân cư, hàng chục căn nhà bị hư hỏng

Quảng Ngãi: Bom phát nổ giữa khu dân cư, hàng chục căn nhà bị hư hỏng

Bom nổ giữa khu dân cư, một người thương nặng

Bom nổ giữa khu dân cư, một người thương nặng