Có một kho cổ vật khủng của… tư nhân

Có một kho cổ vật khủng của… tư nhân

Quảng Ngãi: Khánh thành đưa vào hoạt động Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng

Quảng Ngãi: Khánh thành đưa vào hoạt động Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng

Khánh thành Trung tâm phát huy giá trị Di sản VH đa năng Quảng Ngãi

Khánh thành Trung tâm phát huy giá trị Di sản VH đa năng Quảng Ngãi

Hoạt động của Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia tại Quảng Ngãi

Hoạt động của Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia tại Quảng Ngãi

Làng Gò Cỏ - Báu vật Sa Huỳnh

Làng Gò Cỏ - Báu vật Sa Huỳnh

Chi hơn 48 tỷ khai quật tàu cổ bằng... xáng cạp

Chi hơn 48 tỷ khai quật tàu cổ bằng... xáng cạp

Trưng bày hiện vật từ 9 tàu cổ đắm trên vùng biển Việt Nam

Trưng bày 4.000 cổ vật khai quật từ 9 tàu cổ dọc bờ biển Việt Nam

Vào kho báu cổ vật

Chuyến xe bí mật chở kho báu ngày xuân