Tử huyệt 'Vành đai, Con đường'

Tử huyệt 'Vành đai, Con đường'

Hải Phòng: Đột nhập bất ngờ, bắt giữ hàng chục đối tượng đang phê ma túy

Hải Phòng: Đột nhập bất ngờ, bắt giữ hàng chục đối tượng đang phê ma túy

Đột kích quán karaoke Phố Núi, phát hiện hàng loạt dân chơi đang 'bay lắc'

Đột kích quán karaoke Phố Núi, phát hiện hàng loạt dân chơi đang 'bay lắc'

Hải Phòng: Tạm giữ hình sự các đối tượng thác loạn trong quán karaoke Phố Núi

Hải Phòng: Tạm giữ hình sự các đối tượng thác loạn trong quán karaoke Phố Núi

Hải Phòng: Công an đột kích, phát hiện hàng chục dân chơi dương tính với ma túy

Hải Phòng: Công an đột kích, phát hiện hàng chục dân chơi dương tính với ma túy

Tạm giữ hình sự 8 đối tượng 'bay lắc' trong quán karaoke Phố Núi

Tạm giữ hình sự 8 đối tượng 'bay lắc' trong quán karaoke Phố Núi

Đột kích tụ điểm karaoke tổ chức sử dụng ma túy

Đột kích tụ điểm karaoke tổ chức sử dụng ma túy

Đột kích karaoke Phố Núi, tóm gọn 2 nhóm 'bay'

Đột kích karaoke Phố Núi, tóm gọn 2 nhóm 'bay'

Phá động lắc, bắt 2 nhóm tổ chức sử dụng chất ma túy

Phá động lắc, bắt 2 nhóm tổ chức sử dụng chất ma túy