Niềm vui tìm mục đích nhân văn trong tác nghiệp…

Niềm vui tìm mục đích nhân văn trong tác nghiệp…

Ấn tượng nhất với tôi từ những chuyến tác nghiệp trong năm qua là câu chuyện trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm...