67 nghệ sĩ xiếc tranh tài

67 nghệ sĩ xiếc tranh tài

Tìm kiếm tài năng trẻ cho nghệ thuật xiếc Việt

Tìm kiếm tài năng trẻ cho nghệ thuật xiếc Việt

Khai mạc Cuộc thi Tài năng Diễn viên Xiếc toàn quốc 2018

Khai mạc Cuộc thi Tài năng Diễn viên Xiếc toàn quốc 2018

Sân chơi 'hiếm hoi' để các diễn viên xiếc thể hiện những sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật

Sân chơi 'hiếm hoi' để các diễn viên xiếc thể hiện những sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật

Nghẹt thở trước màn khai mạc cuộc thi Tài năng diễn viên xiếc

Nghẹt thở trước màn khai mạc cuộc thi Tài năng diễn viên xiếc

Khai mạc Cuộc thi tài năng diễn viên Xiếc toàn quốc 2018

Khai mạc Cuộc thi tài năng diễn viên Xiếc toàn quốc 2018

67 nghệ sỹ tranh tài cuộc thi Tài năng diễn viên xiếc toàn quốc

67 nghệ sỹ tranh tài cuộc thi Tài năng diễn viên xiếc toàn quốc

Hé lộ nhiều tài năng xiếc trong khai mạc cuộc thi xiếc toàn quốc 2018

Hé lộ nhiều tài năng xiếc trong khai mạc cuộc thi xiếc toàn quốc 2018