Lý Sơn: Kêu gọi giải cứu tỏi

Lý Sơn: Kêu gọi giải cứu tỏi

Những năm gần đây, sau khi thu hoạch tỏi, nông dân Lý Sơn thường tích trữ để chờ đến cuối vụ mới bán, vì...