Bắt và đánh người chỉ vì nghĩ là bạn của kẻ ăn trộm

Bắt và đánh người chỉ vì nghĩ là bạn của kẻ ăn trộm

Tèo Gấu chỉ huy đàn em thế nào... tra tấn người tới gãy 2 tay, chân?

Tèo Gấu chỉ huy đàn em thế nào... tra tấn người tới gãy 2 tay, chân?

Bắt người, đánh gãy chân để hỏi nơi ở của bạn nạn nhân

Bắt người, đánh gãy chân để hỏi nơi ở của bạn nạn nhân

Kẻ táo tợn bắt thanh niên tra tấn đến gãy tay, chân ra đầu thú

Kẻ táo tợn bắt thanh niên tra tấn đến gãy tay, chân ra đầu thú

Kẻ cầm đầu vụ đánh gãy tay, chân nam thanh niên đầu thú

Kẻ cầm đầu vụ đánh gãy tay, chân nam thanh niên đầu thú

Giang hồ có 'máu mặt' tra tấn nam thanh niên đến gãy 2 tay, chân

Giang hồ có 'máu mặt' tra tấn nam thanh niên đến gãy 2 tay, chân

Kẻ chủ mưu bắt giữ người trái pháp luật ra đầu thú

Kẻ chủ mưu bắt giữ người trái pháp luật ra đầu thú

Đánh người trong nhà trọ rồi nói nạn nhân gãy chân vì té xe

Đánh người trong nhà trọ rồi nói nạn nhân gãy chân vì té xe

Nam thanh niên bị giam lỏng, đánh gãy tay và chân

Nam thanh niên bị giam lỏng, đánh gãy tay và chân

Đánh gãy chân rồi đưa nạn nhân đến bệnh viện khai do té xe

Đánh gãy chân rồi đưa nạn nhân đến bệnh viện khai do té xe

Nhóm thanh niên táo tợn bắt giữ người rồi tra tấn đến gãy tay, chân

Nhóm thanh niên táo tợn bắt giữ người rồi tra tấn đến gãy tay, chân