Kiểm toán viên có quyền truy cập vào phần mềm của đơn vị để thu thập thông tin

Kiểm toán viên có quyền truy cập vào phần mềm của đơn vị để thu thập thông tin

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại Trại giam Yên Hạ

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại Trại giam Yên Hạ

Hướng dẫn viết kháng nghị trong kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Hướng dẫn viết kháng nghị trong kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong công tác kiểm toán nội bộ ngân hàng

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong công tác kiểm toán nội bộ ngân hàng

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Không thu hồi 1.500 tỉ tạm ứng cho siêu dự án chống ngập

Không thu hồi 1.500 tỉ tạm ứng cho siêu dự án chống ngập

Phú Yên: Sai phạm đấu giá đất vàng, kiểm toán yêu cầu giải trình

Phú Yên: Sai phạm đấu giá đất vàng, kiểm toán yêu cầu giải trình

'Oán khí' ở dự án tỷ đô: 'Con tôi chết chưa được đầu thai'

'Oán khí' ở dự án tỷ đô: 'Con tôi chết chưa được đầu thai'

Kiểm toán các 'siêu dự án' của Tổng công ty Cửu Long

Kiểm toán các 'siêu dự án' của Tổng công ty Cửu Long