Tuổi trẻ Khối DNTW xung kích, lao động, sáng tạo

Tuổi trẻ Khối DNTW xung kích, lao động, sáng tạo

Đoàn Thanh niên Vietsovpetro tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022

Đoàn Thanh niên Vietsovpetro tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022

Vai trò xung kích đoàn viên thanh niên SCIC

Vai trò xung kích đoàn viên thanh niên SCIC

Tuổi trẻ Dầu khí: Bản lĩnh, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, góp phần xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững

Tuổi trẻ Dầu khí: Bản lĩnh, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, góp phần xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững

Công trình của tuổi trẻ PV Gas được trao giải thưởng về đổi mới, sáng tạo

Công trình của tuổi trẻ PV Gas được trao giải thưởng về đổi mới, sáng tạo

Công trình của tuổi trẻ PV GAS được trao giải 'Đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp'

Đoàn Thanh niên VNPT-IT trên hành trình đổi mới sáng tạo

Tuổi trẻ đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp

Tuổi trẻ Dầu khí tham gia Hội trại triển lãm 'Tuổi trẻ đổi mới sáng tạo' năm 2019

Tuổi trẻ Dầu khí tham gia 'Sẻ chia giọt máu đào, gửi trao niềm hy vọng'

Tuổi trẻ Dầu khí tham gia Ngày hội 'Thanh niên với văn hóa giao thông'

Phát triển đảng viên trẻ trong Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương

Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương khởi động Tháng Thanh niên năm 2019

Thành công của PTSC luôn có sự đóng góp rất lớn của đoàn viên thanh niên

Thế hệ trẻ là tương lai của BSR

Tuổi trẻ Khối DNTW: Tiên phong trong phong trào 'Tuổi trẻ sáng tạo'

Đoàn Thanh niên Tập đoàn tổ chức Diễn đàn Thanh niên với phong trào 'Tuổi trẻ sáng tạo'