Vụ tăng điểm bất thường sau phúc khảo: 67 thí sinh bị loại khỏi danh sách dự kiến trúng tuyển

Vụ tăng điểm bất thường sau phúc khảo: 67 thí sinh bị loại khỏi danh sách dự kiến trúng tuyển

67 thí sinh thi tuyển giáo viên bị loại khỏi danh sách dự kiến trúng tuyển

67 thí sinh thi tuyển giáo viên bị loại khỏi danh sách dự kiến trúng tuyển

67 thí sinh dự kiến trúng tuyển giáo viên, chấm thẩm định thành...trượt

67 thí sinh dự kiến trúng tuyển giáo viên, chấm thẩm định thành...trượt

Vụ tăng điểm bất thường sau phúc khảo: 67 thí sinh từ dự kiến trúng tuyển thành rớt

Vụ tăng điểm bất thường sau phúc khảo: 67 thí sinh từ dự kiến trúng tuyển thành rớt

Quảng Ngãi: Giải thích điểm thi tuyển giáo viên tăng giảm sau thẩm định

Quảng Ngãi: Giải thích điểm thi tuyển giáo viên tăng giảm sau thẩm định

Kiểm tra tuyển dụng giáo viên: Nhiều thí sinh từ đạt thành không đạt

Kiểm tra tuyển dụng giáo viên: Nhiều thí sinh từ đạt thành không đạt

Tuyệt đối không nên giao cho địa phương tự thi, tự chấm tuyển dụng giáo viên

Tuyệt đối không nên giao cho địa phương tự thi, tự chấm tuyển dụng giáo viên

Quảng Ngãi: Sẽ thi tuyển để bù giáo viên thiếu do số hợp đồng bị cắt

Quảng Ngãi: Sẽ thi tuyển để bù giáo viên thiếu do số hợp đồng bị cắt

Quảng Ngãi: Không cho hợp đồng lao động, miền núi thiếu GV trầm trọng

Quảng Ngãi: Không cho hợp đồng lao động, miền núi thiếu GV trầm trọng

Chấm bài thi tuyển giáo viên lần 3: Bài thi 62 điểm nhưng chỉ công bố 26 điểm

Chấm bài thi tuyển giáo viên lần 3: Bài thi 62 điểm nhưng chỉ công bố 26 điểm

Vụ sau phúc khảo 'từ rớt thành đậu': Thẩm định lần 3, nhiều bài thi giảm 30 điểm

Vụ sau phúc khảo 'từ rớt thành đậu': Thẩm định lần 3, nhiều bài thi giảm 30 điểm

Hàng loạt thí sinh 'đậu thành rớt' sau phúc khảo: Bài thi 62 điểm nhưng công bố 26 điểm

Hàng loạt thí sinh 'đậu thành rớt' sau phúc khảo: Bài thi 62 điểm nhưng công bố 26 điểm

Vụ tăng điểm sau phúc khảo: 62 điểm nhưng công bố 26 điểm

Vụ tăng điểm sau phúc khảo: 62 điểm nhưng công bố 26 điểm

Vụ sau phúc khảo 'từ rớt thành thủ khoa': Có bài giảm đến 30 điểm

Vụ sau phúc khảo 'từ rớt thành thủ khoa': Có bài giảm đến 30 điểm

Quảng Ngãi rút thi tuyển công chức về tỉnh

Quảng Ngãi rút thi tuyển công chức về tỉnh

Quảng Ngãi sau lùm xùm phúc khảo thi công chức: Sẽ đưa về tỉnh tổ chức

Quảng Ngãi sau lùm xùm phúc khảo thi công chức: Sẽ đưa về tỉnh tổ chức

Quảng Ngãi: Chấm lại 700 bài thi sau vụ 'phúc khảo từ rớt thành thủ khoa'

Quảng Ngãi: Chấm lại 700 bài thi sau vụ 'phúc khảo từ rớt thành thủ khoa'

Bất thường thi tuyển giáo viên: 13 người đậu thành rớt, 8 thí sinh rớt lại đậu

Bất thường thi tuyển giáo viên: 13 người đậu thành rớt, 8 thí sinh rớt lại đậu

Vụ hàng loạt thí sinh tăng điểm sau phúc khảo: 63 giáo viên tham gia chấm lại

Vụ hàng loạt thí sinh tăng điểm sau phúc khảo: 63 giáo viên tham gia chấm lại

Sau phúc khảo từ rớt thành thủ khoa: Phát hiện cộng nhầm điểm

Sau phúc khảo từ rớt thành thủ khoa: Phát hiện cộng nhầm điểm

Vụ phúc khảo từ rớt thành thủ khoa: Công an vào cuộc điều tra

Vụ phúc khảo từ rớt thành thủ khoa: Công an vào cuộc điều tra

Công an vào cuộc vụ thi tuyển giáo viên rớt, phúc khảo thành thủ khoa

Công an vào cuộc vụ thi tuyển giáo viên rớt, phúc khảo thành thủ khoa

Công an vào cuộc kiểm tra vụ phúc khảo từ rớt thành thủ khoa

Công an vào cuộc kiểm tra vụ phúc khảo từ rớt thành thủ khoa

Nhiều bất thường trong vụ thi tuyển giáo viên từ rớt... thành thủ khoa

Nhiều bất thường trong vụ thi tuyển giáo viên từ rớt... thành thủ khoa

Tuyển dụng sai hàng trăm giáo viên, lẽ nào lãnh đạo chỉ bị khiển trách?

Tuyển dụng sai hàng trăm giáo viên, lẽ nào lãnh đạo chỉ bị khiển trách?

Đã trượt, phúc khảo thành... thủ khoa, bi hài thi tuyển giáo viên ở Quảng Ngãi

Đã trượt, phúc khảo thành... thủ khoa, bi hài thi tuyển giáo viên ở Quảng Ngãi

Nhiều giáo viên bức xúc vì kết quả thi tuyển 'đậu thành rớt'

Nhiều giáo viên bức xúc vì kết quả thi tuyển 'đậu thành rớt'

Quảng Ngãi: Sẽ thanh tra công tác cán bộ tại huyện Nghĩa Hành

Quảng Ngãi: Sẽ thanh tra công tác cán bộ tại huyện Nghĩa Hành

Kiểm tra tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

Kiểm tra tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

Thông tư nào tước bỏ quyền lưu ban của học trò?

Thông tư nào tước bỏ quyền lưu ban của học trò?

Quảng Ngãi: Cung ứng, hỗ trợ tuyển dụng lao động cho dự án thép Hòa Phát Dung Quất

Quảng Ngãi: Cung ứng, hỗ trợ tuyển dụng lao động cho dự án thép Hòa Phát Dung Quất

Quảng Ngãi: Các sở, ngành tập trung hỗ trợ tuyển dụng lao động cho Hòa Phát

Quảng Ngãi: Các sở, ngành tập trung hỗ trợ tuyển dụng lao động cho Hòa Phát

Quảng Ngãi: Tỉnh mời họp, 12/14 lãnh đạo huyện, thành phố không đi

Quảng Ngãi: Tỉnh mời họp, 12/14 lãnh đạo huyện, thành phố không đi

Cán bộ chưa tốt nghiệp đại học hệ chính quy bị loại khỏi quy hoạch ở Quảng Ngãi

Cán bộ chưa tốt nghiệp đại học hệ chính quy bị loại khỏi quy hoạch ở Quảng Ngãi

Quảng Ngãi hết lo thiếu giáo viên

Quảng Ngãi hết lo thiếu giáo viên

Quảng Ngãi hết lo thiếu giáo viên

Quảng Ngãi hết lo thiếu giáo viên