Ông Đoàn Châu Phong, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú - Invest: Nhà đầu tư chuyên tâm

Ông Đoàn Châu Phong, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú - Invest: Nhà đầu tư chuyên tâm

Ông Đoàn Châu Phong giữ chức Tổng Giám đốc Văn Phú - Invest

Ông Đoàn Châu Phong giữ chức Tổng Giám đốc Văn Phú - Invest

Văn Phú Invest (VPI) bổ nhiệm ông Đoàn Châu Phong làm Tổng giám đốc

Văn Phú Invest (VPI) bổ nhiệm ông Đoàn Châu Phong làm Tổng giám đốc

Vươn tầm trên mọi phân khúc, Văn Phú – Invest đang 'tính toán' điều gì?

Vươn tầm trên mọi phân khúc, Văn Phú – Invest đang 'tính toán' điều gì?

3 phân khúc cốt lõi 'định vị' thương hiệu Văn Phú-Invest

3 phân khúc cốt lõi 'định vị' thương hiệu Văn Phú-Invest

Văn Phú – Invest và kế hoạch 'tấn công' trên mọi phân khúc

Văn Phú – Invest và kế hoạch 'tấn công' trên mọi phân khúc

Văn Phú – Invest và kế hoạch 'tấn công' trên mọi phân khúc

Văn Phú – Invest vinh dự nhận Top 50 'Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam'

Văn Phú – Invest được vinh danh trong top 50 'Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam'

Văn Phú – Invest vinh dự nhận top 50 'Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam'