Rực sáng đêm Khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2019

Rực sáng đêm Khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2019

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2019: Hải Phòng - Điểm đến thành công

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2019: Hải Phòng - Điểm đến thành công

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2019

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2019

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2019

Dự kiến dành khoảng 20 tỷ cho lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2019

Dự kiến dành khoảng 20 tỷ cho lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2019

Hơn 60 hoạt động hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng năm 2019

Hơn 60 hoạt động hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng năm 2019