Gói hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: Vì sao tài xế chưa với tới?

Gói hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: Vì sao tài xế chưa với tới?

Gói hỗ trợ các nhóm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được cho là rất kịp thời và hết sức cần thiết để...
Xe buýt đưa cả nghìn người sau cách ly về địa phương

Xe buýt đưa cả nghìn người sau cách ly về địa phương

Hà Nội chủ động phòng ngừa virus Corona trên xe buýt, taxi

Hà Nội chủ động phòng ngừa virus Corona trên xe buýt, taxi

Lập nhiều điểm phát khẩu trang miễn phí cho hành khách

Lập nhiều điểm phát khẩu trang miễn phí cho hành khách

Hà Nội: Phát khẩu trang cho hành khách đi xe buýt phòng dịch bệnh nCoV

Hà Nội: Phát khẩu trang cho hành khách đi xe buýt phòng dịch bệnh nCoV

Hà Nội: Có giấy đi xe bus miễn phí, hành khách 60 tuổi vẫn bị ép mua vé

Hà Nội: Có giấy đi xe bus miễn phí, hành khách 60 tuổi vẫn bị ép mua vé

Nâng cao tinh thần thể dục thể thao trong cán bộ công nhân viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội

Miễn phí xe buýt cho toàn bộ phóng viên đưa tin Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Miễn phí xe buýt cho phóng viên có thẻ phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều