Đại tướng Lương Cường trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Thanh Hóa

Đại tướng Lương Cường trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Thanh Hóa

Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử...
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào nhiều nội dung quy hoạch tạo động lực phát triển của tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào nhiều nội dung quy hoạch tạo động lực phát triển của tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Triệu Sơn phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022; đến năm 2025 trong nhóm những huyện dẫn đầu của tỉnh

Triệu Sơn phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022; đến năm 2025 trong nhóm những huyện dẫn đầu của tỉnh

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào cuối tháng 6-2021

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào cuối tháng 6-2021

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Quan Hóa

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Quan Hóa

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Kế hoạch hành động khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Kế hoạch hành động khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Hơn 2,66 triệu cử tri Thanh Hóa đi bầu cử

Hơn 2,66 triệu cử tri Thanh Hóa đi bầu cử

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác bầu cử và địa điểm phong tỏa, cách ly tập trung phòng chống COVID -19

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác bầu cử và địa điểm phong tỏa, cách ly tập trung phòng chống COVID -19

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại phường Quảng Thắng (TP Thanh Hóa)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại phường Quảng Thắng (TP Thanh Hóa)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các chương trình trọng tâm nhằm cụ thể hóa, đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các chương trình trọng tâm nhằm cụ thể hóa, đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung và các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại tỉnh Thanh Hóa

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung và các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại tỉnh Thanh Hóa

Đại tướng Lương Cường và các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại tỉnh Thanh Hóa

Đại tướng Lương Cường và các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác bầu cử và phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 tại huyện Hậu Lộc

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác bầu cử và phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 tại huyện Hậu Lộc

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Vĩnh Lộc và Thạch Thành

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Vĩnh Lộc và Thạch Thành

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Yên Định

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Yên Định

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao nhà Đại đoàn kết cho đồng bào công giáo sinh sống trên sông ở giáo xứ Yên Khánh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao nhà Đại đoàn kết cho đồng bào công giáo sinh sống trên sông ở giáo xứ Yên Khánh

Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021: Xem xét, quyết nghị một số vấn đề quan trọng tạo động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021: Xem xét, quyết nghị một số vấn đề quan trọng tạo động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Thọ Xuân cần biến tiềm năng, thế mạnh và thời cơ, vận hội mới thành nguồn lực, động lực cho sự phát triển

Thọ Xuân cần biến tiềm năng, thế mạnh và thời cơ, vận hội mới thành nguồn lực, động lực cho sự phát triển

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào những vấn đề tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào những vấn đề tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội

Cần có cách làm sáng tạo, hiệu quả hơn để thực hiện Chương trình Xây dựng Nông thôn mới

Cần có cách làm sáng tạo, hiệu quả hơn để thực hiện Chương trình Xây dựng Nông thôn mới

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến vào nhiều nội dung liên quan đến kỳ họp thứ 15 và kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh, khóa XVII

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến vào nhiều nội dung liên quan đến kỳ họp thứ 15 và kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh, khóa XVII

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, khóa XIV: Một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo và tâm huyết

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, khóa XIV: Một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo và tâm huyết

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân

Quý I năm 2021, Thanh Hóa thực hiện 'mục tiêu kép' đạt nhiều kết quả tích cực

Quý I năm 2021, Thanh Hóa thực hiện 'mục tiêu kép' đạt nhiều kết quả tích cực

Đoàn ĐBQH tỉnh: Nhiều đóng góp quan trọng xây dựng pháp luật

Đoàn ĐBQH tỉnh: Nhiều đóng góp quan trọng xây dựng pháp luật

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa: Dấu ấn một nhiệm kỳ hoạt động

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa: Dấu ấn một nhiệm kỳ hoạt động

Thanh Hóa công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ

Thanh Hóa công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II và nhiều nội dung quan trọng khác

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II và nhiều nội dung quan trọng khác

Đề nghị Chính phủ, Quốc hội khóa mới tập trung nguồn lực cải cách chính sách tiền lương

Đề nghị Chính phủ, Quốc hội khóa mới tập trung nguồn lực cải cách chính sách tiền lương

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 15

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 15

Tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

Tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác bầu cử tại Thanh Hóa

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác bầu cử tại Thanh Hóa

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, giai đoạn 2021-2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, giai đoạn 2021-2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 và nhiều nội dung quan trọng khác

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 và nhiều nội dung quan trọng khác

Lấy tiêu chuẩn chất lượng đại biểu làm trọng tâm

Lấy tiêu chuẩn chất lượng đại biểu làm trọng tâm

Đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử trị Thị xã Nghi Sơn

Đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử trị Thị xã Nghi Sơn

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Nga Sơn

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Nga Sơn

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 4: Cho ý kiến vào Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiều nội dung quan trọng khác

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 4: Cho ý kiến vào Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiều nội dung quan trọng khác