Kỳ họp thứ 7 Quốc hội XV: Đại biểu thảo luận tại tổ về một số dự án luật liên quan đến đất đai, nhà ở, bất động sản, địa chất, khoáng sản, quy hoạch đô thị và nông thôn

Ngày 20/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15; thảo luận về Dự thảo Luật Địa chất và khoáng sản và Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

THẢO LUẬN TỔ 13: ĐẢM BẢO QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN CHẶT CHẼ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ

Chiều 20/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, thảo luận tại Tổ 13 (Đoàn ĐBQH các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hậu Giang) về dự án Luật Địa chất và khoáng sản, các đại biểu tán thành sự cần thiết ban hành luật đồng thời, đề nghị quy định phải cụ thể, khả thi đảm bảo quản lý tài nguyên khoáng sản chặt chẽ, khai thác, chế biến, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả...

THẢO LUẬN TỔ 13: TẠO SỰ THỐNG NHẤT TRONG THỰC THI, BẢO ĐẢM TỐT NHẤT QUYỀN, LỢI ÍCH CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Sáng 20/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, thảo luận tại Tổ 13 (Đoàn ĐBQH các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hậu Giang) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15, các đại biểu nhất trí cao sự cần thiết ban hành nhằm sớm khắc phục những tồn tại; tạo sự thống nhất, đồng bộ, khả thi; bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp...

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV: Đại biểu góp ý kiến vào một số dự thảo luật và chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu về phát triển văn hóa

Ngày 19/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035; nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Luật Phòng không nhân dân; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15; thảo luận ở tổ về 2 dự án luật trên.

ĐBQH PHẠM TRỌNG NGHĨA: ĐẢM BẢO SỰ THỐNG NHẤT VÀ CHẶT CHẼ TRONG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN

Chiều 19/6, góp ý tại Phiên thảo luận Tổ về dự án Luật Phòng không nhân dân, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa – Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, đề nghị cơ quan soạn thảo phân tích rõ hơn để bảo đảm sự thống nhất và chặt chẽ trong chức năng, nhiệm vụ của lực lượng phòng không nhân dân với lực lượng dân quân tự vệ cũng như mối quan hệ giữa lực lượng phòng không nhân dân với lực lượng phòng không quân của quân đội.

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội XV: Đại biểu thảo luận tại tổ về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược và Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

Chiều 18/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược và Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Thảo luận tại Tổ 13 gồm Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hậu Giang. Tham dự phiên thảo luận tại tổ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

THẢO LUẬN TỔ 13: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA

Chiều 18/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Tổ về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược. Thảo luận tại Tổ 13 (Đoàn ĐBQH các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hậu Giang), các đại biểu tán thành sự cần thiết sửa đổi, đồng thời góp ý vào nhiều nội dung cụ thể nhằm hoàn thiện dự thảo Luật đảm bảo tính đồng bộ, khả thi trong thực tiễn.

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội XV: Đại biểu thảo luận tại tổ về một số dự thảo luật, nghị quyết liên quan đến công chứng và thuế giá trị gia tăng

Chiều 17/6, tiếp tục đợt làm việc thứ 2 trong Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Tổ về Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi), Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng. Thảo luận tại Tổ 13 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hậu Giang. Tham dự phiên thảo luận tại tổ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn điều hành phiên thảo luận tại tổ.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Đại biểu Quốc hội ủng hộ điều chỉnh chủ trương

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 17/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 (Chương trình).

Cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số

ĐBQH nhất trí với sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

ĐBQH nhất trí cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 17/6, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

THẢO LUẬN TỔ 13: RÀ SOÁT, CỤ THỂ HÓA CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÔNG CHỨNG ĐIỆN TỬ ĐẢM BẢO PHÙ HỢP, KHẢ THI

Chiều 17/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Tổ về một số dự án Luật, dự thảo Nghị quyết. Thảo luận tại Tổ 13 (Đoàn ĐBQH các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hậu Giang) về Dự án Luật Công chứng (sửa đổi), các vị ĐBQH tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện đồng thời đề nghị, cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các quy định về công chứng điện tử đảm bảo phù hợp, khả thi...

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NHẤT TRÍ VỚI SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 17/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận ở hội trường về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đa số đại biểu Quốc hội nhất trí với sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình này để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, tiểu dự án trong Chương trình.

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: TĂNG QUYỀN CHỦ ĐỘNG CHO TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ

Theo Chương trình làm việc, Đợt 2, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ tiến hành thảo luận phiên toàn thể tại Hội trường về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) vào ngày 18/6. Quan tâm góp ý vào dự thảo luật, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị tăng quyền chủ động cho tổ chức Công đoàn trong công tác cán bộ.

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV: Đại biểu thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035 và Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi)

Chiều 8/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035 và Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi). Thảo luận Tổ 13 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hậu Giang. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn chủ trì phiên thảo luận tại Tổ 13.

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV: Đại biểu thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Phòng chống mua bán người (sửa đổi) và Luật Tư pháp người chưa thành niên

Sáng 8/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận tại Tổ về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) và dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên. Thảo luận Tổ 13 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hậu Giang. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự phiên thảo luận tại Tổ 13.

ĐẠI BIỂU THỐNG NHẤT CAO VIỆC QUỐC HỘI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN VĂN KIỆN GIA NHẬP HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG CỦA VƯƠNG QUỐC ANH

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 8/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đề nghị phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (Vương quốc Anh). Các ý kiến thống nhất với sự cần thiết phê chuẩn văn kiện và nhất trí cao với việc Quốc hội ra Nghị quyết ngay tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

THẢO LUẬN TỔ 13: NÂNG CAO CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ BẢO VỆ NẠN NHÂN

Sáng 8/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Tổ về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) và dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên. Thảo luận Tổ 13 (Đoàn ĐBQH các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hậu Giang), các vị ĐBQH tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật Phòng, chống mua bán người, đồng thời đề nghị, cần rà soát để bảo đảm đồng bộ, thống nhất; chú trọng hoàn thiện quy định về nâng cao chế độ, chính sách hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân,…

THẢO LUẬN TỔ 13: CÂN ĐỐI NGUỒN LỰC, ĐẢM BẢO TRIỂN KHAI CÓ TRỌNG TÂM, HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA

Chiều 8/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035 và dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). Thảo luận Tổ 13 (Đoàn ĐBQH các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hậu Giang), các vị ĐBQH tán thành sự cần thiết đầu tư Chương trình đồng thời lưu ý, cần quan tâm, cân đối nguồn lực, tránh dàn trải cũng như có cơ chế về tổ chức bộ máy, con người để đảm bảo thực hiện hiệu quả,...

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV: Đại biểu thảo luận về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 và chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 7/6, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận ở hội trường về 'Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022' và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.

Phó Thủ tướng: Tiếp tục cải thiện các sản phẩm du lịch, làm tốt công tác quảng bá, xúc tiến

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng, cần tiếp tục cải thiện các sản phẩm du lịch, làm công tác quảng bá xúc tiến; đảm bảo liên kết chuỗi giá trị cũng như tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng cho du lịch.

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV: Đại biểu chất vấn Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về 4 nhóm nội dung chất vấn

Sáng 6/6, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tiếp tục Chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thay mặt Chính phủ làm rõ các vấn đề thuộc 4 nhóm nội dung chất vấn và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (ĐBQH). Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và Nhân dân theo dõi.

Đổi mới sản phẩm để định hình và phát triển du lịch đêm

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho rằng với sự quan tâm của lãnh đạo Chính phủ, sự vào cuộc của các địa phương, chúng ta sẽ dần định hình được để phát triển loại hình du lịch đêm.

Để trẻ em vùng cao nhảy múa xin tiền du khách là hành vi trái quy định pháp luật

Về vấn đề lạm dụng trẻ em ở các phiên chợ vùng cao, đại biểu cho biết, hiện nay, ở các phiên chợ vùng cao vẫn diễn ra nhiều trẻ em nhảy múa, biểu diễn giữa trời mưa, thời tiết rất lạnh để xin tiền du khách. Trong đó, nhiều trẻ em không được đi học nên quyền trẻ em không được bảo vệ…

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV: Đại biểu chất vấn các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương, kiểm toán, văn hóa - thể thao và du lịch

Ngày 5/6, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa XV tiếp tục tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp 7 đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương, kiểm toán, văn hóa – thể thao và du lịch (VHTTDL). Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và Nhân dân theo dõi.

Sản phẩm du lịch đêm đơn điệu, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 'gợi mở' nhiều giải pháp

Trước vấn đề được đại biểu Quốc hội nêu ra là hiện nay sản phẩm du lịch đêm còn đơn điệu, chưa có nhiều sản phẩm đa dạng, đặc sắc để thu hút và giữ chân du khách, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Văn Hùng đã 'gợi mở' nhiều giải pháp; khẳng định phải dựa trên những yếu tố từ quy hoạch cho đến công tác đào tạo, lúc đó sản phẩm du lịch đêm mới trở thành hiện thực.

Du lịch đêm chưa có nhiều sản phẩm đa dạng, đặc sắc để thu hút du khách

Hiện nay, du lịch đêm chưa có nhiều sản phẩm đa dạng, đặc sắc để thu hút và giữ chân du khách, mặt khác tiềm ẩn các nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội.

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Cần nâng cao năng lực hội nhập của nền kinh tế

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, phải nâng cao năng lực hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV: Đại biểu chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường và công thương

Ngày 4/6, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa XV tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp 7 đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên – môi trường và lĩnh vực công thương. Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và Nhân dân theo dõi.

Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn: Bộ trưởng bộ Công Thương, Bộ Tài chính đăng đàn

Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV về nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, chiều 4/6 tại hội trường Quốc hội, từ 14 giờ – 14 giờ 20 phút, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh và các thành viên Chính phủ tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ nhất. Tiếp sau đó, Bộ trưởng bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đăng đàn trả lời các vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm.

Có công trình thủy điện chưa đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông

Tiếp tục chương trình của Kỳ họp thứ 7, sáng 4/6, Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đặng Quốc Khánh. Ngay từ đầu phiên chất vấn, nhiều đại biểu quan tâm đến tình trạng khai thác tài nguyên trái phép; tác động của việc khai thác cát biển đối với bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học biển; tình trạng công trình thủy điện chưa đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông; công tác sử dụng, quản lý đất hiếm…

Sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo công trình thủy điện duy trì dòng chảy tối thiểu

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đặng Quốc Khánh, sắp tới Bộ sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời yêu cầu các địa phương thực hiện kết nối hồ thủy điện với cấp sở, cấp bộ để cùng giám sát, đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu, không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đại biểu Quốc hội tán thành việc thí điểm thành lập khu thương mại tự do tại Đà Nẵng để thu hút đầu tư, thương mại, du lịch

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, chiều 31/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

THẢO LUẬN TỔ 13: PHÁT HUY TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ TIẾP TỤC ĐÓNG GÓP VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA ĐẤT NƯỚC

Thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 7, thảo luận tại Tổ 13 gồm các Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hậu Giang về dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, các đại biểu đều bày tỏ nhất trí với sự cần thiết ban hành các nghị quyết này.

TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC VỀ PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Nhiều ĐBQH cho rằng, cần có giải pháp tổng thể, toàn diện để phát huy lợi thế của nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ dân số vàng. Việc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ là căn cứ thực tiễn tiếp tục thực hiện đột phá chiến lược về nội dung này trong nhiệm kỳ tới.

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV: Đại biểu Quốc hội thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, ngày 29/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024 và nhiều nội dung quan trọng khác. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.

ĐBQH kỳ vọng Chương trình MTQG về phát triển văn hóa sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ và toàn diện trong phát triển văn hóa

Đại biểu Nguyễn Văn Huy cho biết, sau Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, cử tri và nhân dân rất phấn khởi, trông đợi chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Kỳ vọng rất lớn tại kỳ họp lần này, Quốc hội xem xét, quyết định để khi được triển khai thực hiện sẽ tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ và toàn diện trong phát triển văn hóa.

HÌNH ẢNH ĐOÀN ĐBQH CÁC TỈNH/THÀNH TẠI PHIÊN THẢO LUẬN CỦA QUỐC HỘI VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Ngày 29/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; và nhiều nội dung quan trọng khác. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV: Đại biểu thảo luận về Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) và Luật Thủ đô (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ngày 28/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) và Luật Thủ đô (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên thảo luận.

Xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm tiêu biểu của cả nước về giáo dục đào tạo chất lượng cao

Tiếp tục chương trình của Kỳ họp thứ 7, chiều 28/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Bảo đảm nguồn vốn cho cao tốc Bắc – Nam, đoạn Gia Nghĩa – Nhơn Trạch

y là vấn đề được đề cập tại phiên thảo luận tổ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), trong chương trình làm việc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 25/5.

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV: Đại biểu Quốc hội tỉnh đóng góp ý kiến vào Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ngày 27/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp.

Còn nhiều ý kiến khác nhau về việc rút bảo hiểm xã hội một lần

Rút bảo hiểm xã hội 1 lần là nội dung được nhiều đại biểu thảo luận trong phiên làm việc sáng 27/7 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Đại biểu thảo luận tại tổ về một số chủ trương đầu tư dự án và chương trình mục tiêu quốc gia

Chiều 25/5, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tham gia thảo luận tại Tổ thảo luận số 13 cùng Đoàn ĐBQH các tỉnh: Bắc Ninh, Hậu Giang, Đắk Lắk về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Tham dự phiên thảo luận cùng tổ 13 có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Lương và chế độ chính sách chưa thực sự động viên giáo viên hợp đồng

Nhiều hợp đồng lao động được ký, góp phần giải quyết tình trạng thiếu giáo viên. Tuy nhiên, lương và chế độ chưa thực sự động viên giáo viên hợp đồng.

THẢO LUẬN TỔ 13: CẦN THIẾT PHẢI BỔ SUNG CÁC ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ, MIỀN NÚI

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 25/5, thảo luận tại Tổ 13 gồm các Đoàn ĐBQH các tỉnh Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hậu Giang và Lạng Sơn về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, các đại biểu Quốc hội đều bày tỏ nhất trí với sự cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; đồng thời ủng hộ việc mở rộng các đối tượng thụ hưởng của Chương trình.

THẢO LUẬN TỔ 13: TẠO ĐIỀU KIỆN KẾT NỐI LIÊN VÙNG ĐỂ TÂY NGUYÊN PHÁT TRIỂN TỪ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 25/5, thảo luận tại Tổ 13 gồm các Đoàn ĐBQH các tỉnh Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hậu Giang và Lạng Sơn về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), các đại biểu nhất trí với sự cần thiết của dự án, khẳng định ý nghĩa vai trò của dự án cho sự phát triển vùng và kết nối liên vùng. Các đại biểu cũng lưu ý nhiều vấn đề cụ thể để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả nếu dự án được phê duyệt.

Tránh chồng chéo giữa Luật Lưu trữ với Luật Di sản văn hóa khi quy định về tài liệu lưu trữ đặc biệt

Ngày 24/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).

THẢO LUẬN TỔ 13: RÀ SOÁT, LÀM RÕ CÁC LOẠI VŨ KHÍ THÔ SƠ QUY ĐỊNH TRONG LUẬT

Theo chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 24/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Tại Tổ 13 gồm các Đoàn ĐBQH các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Đắk Lắk và Hậu Giang, các đại biểu nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật; ghi nhận dự án Luật được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bảo đảm thể chế hóa cơ bản đầy đủ các nhóm chính sách khi đề nghị xây dựng luật; đồng thời góp ý về nhiều nội dung để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật bảo đảm chất lượng tốt nhất để có thể xem xét thông qua tại kỳ họp này.

QUỐC HỘI THẢO LUẬN DỰ ÁN LUẬT LƯU TRỮ (SỬA ĐỔI): BẢO ĐẢM TÍNH THỐNG NHẤT, ĐỒNG BỘ VỚI CÁC LUẬT LIÊN QUAN

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 24/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội cho ý kiến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi). Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát để đảm bảo tính thống nhất với các luật liên quan như Luật Tiếp cận thông tin, Luật Công nghệ thông tin, Luật Di sản văn hóa, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước…

Băn khoăn với lương giáo viên và giải quyết tình trạng thiếu giáo viên

Cử tri ngành giáo dục kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan, trước khi ban hành các bảng lương chính thức, cần có thông tin để các đối tượng được hưởng lương biết được một cách rõ ràng, chính xác, tránh gây hoang mang.

ĐBQH đề nghị sớm tìm ra giải pháp giải quyết tình trạng thiếu giáo viên

ĐBQH Chu Thị Hồng Thái kiến nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu để có giải pháp giải quyết tình trạng thiếu giáo viên.

ĐBQH nêu nghịch lý thiếu giáo viên nhưng vẫn giảm biên chế 'theo lộ trình'

Theo ĐBQH đoàn Lạng Sơn, tình trạng thiếu giáo viên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm nhưng vẫn phải thực hiện tinh giản biên chế 10% theo lộ trình.