ĐOÀN ĐBQH TỈNH KON TUM, LÃNH ĐẠO TỈNH VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH VÀ NHÀ BIA GHI DANH ANH HÙNG LIỆT SĨ SƯ ĐOÀN 10

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KON TUM, LÃNH ĐẠO TỈNH VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH VÀ NHÀ BIA GHI DANH ANH HÙNG LIỆT SĨ SƯ ĐOÀN 10

Ngày 27/7, nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020), Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum,...
Kon Tum: Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ và Nhà bia ghi danh các liệt sĩ Sư đoàn 10

Kon Tum: Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ và Nhà bia ghi danh các liệt sĩ Sư đoàn 10

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KON TUM GÓP Y DỰ ÁN LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KON TUM GÓP Y DỰ ÁN LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS & MN GIAI ĐOẠN 2021-2030

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS & MN GIAI ĐOẠN 2021-2030

Quảng Bình, Kon Tum kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Quảng Bình, Kon Tum kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm lãnh đạo mới

ĐBQH TÔ VĂN TÁM: VẤN ĐỀ MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP TRONG DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

ĐBQH TÔ VĂN TÁM: VẤN ĐỀ MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP TRONG DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

ĐBQH TÔ VĂN TÁM: CẦN HOÀN THIỆN CƠ CHẾ XỬ LÝ HÀNH VI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO SAI SỰ THẬT

Tội phạm hiếp dâm tăng gần 8%, dâm ô trẻ em tăng hơn 46%

Đại biểu lo đạo đức công chức tha hóa

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum làm việc với PV Power