Xét trách nhiệm Hiệu trưởng trường mầm non luộc gà nguyên nội tạng cho trẻ ăn

Xét trách nhiệm Hiệu trưởng trường mầm non luộc gà nguyên nội tạng cho trẻ ăn

Để bếp nấu gà nguyên nội tạng cho trẻ mầm non, hiệu trưởng bị xét trách nhiệm

Để bếp nấu gà nguyên nội tạng cho trẻ mầm non, hiệu trưởng bị xét trách nhiệm

Lãnh đạo địa phương lên tiếng vụ phụ huynh 'tố' nhà trường luộc 'gà nguyên con'

Lãnh đạo địa phương lên tiếng vụ phụ huynh 'tố' nhà trường luộc 'gà nguyên con'

Thực hư chuyện 'gà luộc nguyên con' cho học sinh ăn ở Hải Phòng?

Thực hư chuyện 'gà luộc nguyên con' cho học sinh ăn ở Hải Phòng?

Hãi hùng trường mầm non luộc gà còn nguyên nội tạng, nguyên phân cho trẻ ăn

Hãi hùng trường mầm non luộc gà còn nguyên nội tạng, nguyên phân cho trẻ ăn

Thực hư thông tin nhà trường luộc gà nguyên con cho học sinh mầm non

Thực hư thông tin nhà trường luộc gà nguyên con cho học sinh mầm non

Hải Phòng: Phụ huynh bức xúc vì nhà trường luộc 'gà nguyên con' cho học sinh

Hải Phòng: Phụ huynh bức xúc vì nhà trường luộc 'gà nguyên con' cho học sinh

Phụ huynh phản ánh trường mầm non luộc gà 'nguyên con' cho trẻ ăn, lãnh đạo xã lên tiếng

Phụ huynh phản ánh trường mầm non luộc gà 'nguyên con' cho trẻ ăn, lãnh đạo xã lên tiếng

Hải Phòng: Phụ huynh phát hiện nhà trường chế biến thực phẩm bẩn cho trẻ

Hải Phòng: Phụ huynh phát hiện nhà trường chế biến thực phẩm bẩn cho trẻ