Trẻ sơ sinh vừa chào đời đã có răng: Vì sao cha mẹ cố gìn giữ nhưng bác sĩ chỉ muốn nhổ bỏ?

Trẻ sơ sinh vừa chào đời đã có răng: Vì sao cha mẹ cố gìn giữ nhưng bác sĩ chỉ muốn nhổ bỏ?

Gắn nút khẩn cấp chống bạo hành trên người bác sĩ

Gắn nút khẩn cấp chống bạo hành trên người bác sĩ

Thí điểm hệ thống an ninh thông minh chống bạo hành y tế

Thí điểm hệ thống an ninh thông minh chống bạo hành y tế

Thí điểm hệ thống an ninh bảo vệ bác sĩ

Thí điểm hệ thống an ninh bảo vệ bác sĩ

Ứng dụng công nghệ an ninh thông minh chống bạo hành y tế

Ứng dụng công nghệ an ninh thông minh chống bạo hành y tế

Thí điểm hệ thống an ninh thông minh chống bạo hành y tế tại BV

Thí điểm hệ thống an ninh thông minh chống bạo hành y tế tại BV

Bác sĩ hiến kế ngăn chặn bạo hành y tế trong... 2 giây

Bác sĩ hiến kế ngăn chặn bạo hành y tế trong... 2 giây

Chỉ cần 2 giây, hành vi bạo hành y tế có thể được ngăn chặn!

Chỉ cần 2 giây, hành vi bạo hành y tế có thể được ngăn chặn!

Danh sách giáo sư, phó giáo sư người Nghệ An vừa được công nhận

Danh sách giáo sư, phó giáo sư người Nghệ An vừa được công nhận

Máu và Vàng trên 'cánh đồng vàng' vô chủ

Máu và Vàng trên 'cánh đồng vàng' vô chủ