Tiêu hủy gia cầm giống nhập lậu

Tiêu hủy gia cầm giống nhập lậu

Sáng ngày 23-11, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 ( thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn) cho...